​'Cultuurverandering moet werkdruk TU verminderen'

TU-medewerkers hoeven niet in alles uit te blinken. Het is beter de werkdruk te spreiden over een afdeling, vinden zowel ondernemingsraad als college van bestuur.

(Cartoon: Auke Herrema)
(Cartoon: Auke Herrema)

Werkdruk bespreekbaar maken en aanpassen aan iemands levensfase, niet alleen kijken naar cijfers, werken op basis van vertrouwen en niet alleen focussen op de vorm van het onderwijs. Dat zijn enkele tips van vier Delftse wetenschappers in een rondetafelgesprek met Delta, naar aanleiding van de Medewerkersmonitor 2017.

Volgens directeur Human Resources (HR) Ingrid Halewijn zouden het 'mooie maatregelen' zijn voor de TU. "Aanbevelingen als 'vaker nee zeggen' en 'inspelen op dingen die niet goed gaan' zijn vrij logisch, maar in de waan van de dag ga je er vaak niet voor zitten om dat met elkaar te bespreken."

En dat zou wat Halewijn betreft moeten. "Mensen moeten the guts hebben om dingen aan te kaarten en collega's en leidinggevenden erbij te betrekken." Ze wil dat HR-managers en –adviseurs mensen daarin helpen.

'Leidinggevenden moeten beseffen dat gedachtesprongen overkomen als bevelen'

Dat vereist een cultuurverandering zegt collegevoorzitter Tim van der Hagen. "Wij leidinggevenden: directeuren, decanen, afdelingsvoorzitters, managers en leden van het college, moeten beseffen dat als wij iets zeggen – een ideetje – het vaak bij medewerkers overkomt als 'dit moet gebeuren'. Terwijl het soms gedachtesprongen zijn. Daar maak ik me zelf ook schuldig aan."

Medewerkers van hun kant ervaren volgens Van der Hagen ten onrechte dat ze 'alles moeten kunnen en overal fantastisch in moeten zijn'. Voorzitter van de ondernemingsraad (or) Erik Louw somt op wat universitair hoofddocenten bijvoorbeeld moeten kunnen: een hoogleraar vervangen, onderwijs verzorgen, aan onderzoek en valorisatie doen en organisatorisch volop meedraaien. Die werkdruk zou je moeten spreiden over de groep, vindt Louw. Het is in feite wat Van der Hagen bedoelt: hij vindt het verantwoordelijkheden op afdelingsniveau.

Meer tijd voor jonge onderzoekers met kinderen

Om de werkdruk van jonge onderzoekers (tenure trackers) te verminderen zal de TU bij de duur van hun aanstelling straks rekening houden met het krijgen van kinderen en ouderschapsverlof voor vrouwen én mannen. Dit geldt voor tenure trackers die vanaf 1 augustus 2017 in dienst zullen komen. Voor tenure trackers die op of na 1 augustus 2013 in dienst zijn getreden, geldt een overgangsregeling. "Daarmee zijn we de eerste universiteit in Nederland die dat heeft geregeld", zegt Halewijn.

Voor oudere werknemers denkt Halewijn na over het geleidelijk afbouwen van hun werk. Ze zal meer onder de aandacht brengen dat daar verschillende mogelijkheden op maat voor zijn zoals sabbatical sparen, levensloop sparen, vroegpensioen, keuzepensioen en deeltijdpensioen. "Ik heb de indruk dat niet iedereen dat weet en dat leidinggevenden niet altijd weten hoe ze er mee om kunnen gaan."

'Als organisatie moet je er naar streven om elkaar complimenten te geven'

Een deel van het probleem van werkdruk zit in de beleving, vindt Peter Wilders. Hij is voorzitter van de werkgroep werkdruk, die de or twee jaar geleden instelde. "Zorg dat mensen plezier hebben in hun werk", zegt hij. "Eyeopener in het rondetafelgesprek was voor mij de rol van complimenten. Als organisatie moet je er naar streven om elkaar complimenten te geven." Dat mag wat Louw betreft hardop in een groep. Van der Hagen is ook voor het samen vieren van successen.

Hoe verder? Faculteiten en diensten bespreken nu intern hun plannen om werkdruk tegen te gaan. Daarnaast kijken ze naar andere aspecten uit de Medewerkersmonitor. Dat mondt uit in plannen van aanpak waaruit de TU de belangrijkste onderwerpen haalt per faculteit, per dienst en voor de universiteit als geheel. In oktober of november ligt er een plan ter instemming aan de ondernemingsraad.