'Combinatie functies rector en collegevoorzitter onmogelijk'

Universitair hoofddocent Fred Veer betwijfelt of het een goed idee is om de functies van rector en collegevoorzitter te verenigen. Waarom? Lees het in zijn opiniestuk.

Karel Luyben (rechts) bij zijn aantreden in 2010 als rector magnificus met zijn voorganger Jacob Fokkema. Luyben gaat per 1 januari 2018 met emeritaat. Collegevoorzitter Tim van der Hagen zal beide functies vanaf dan combineren. (Foto: Hans Stakelbeek)
Karel Luyben (rechts) bij zijn aantreden in 2010 als rector magnificus met zijn voorganger Jacob Fokkema. Luyben gaat per 1 januari 2018 met emeritaat. Collegevoorzitter Tim van der Hagen zal beide functies vanaf dan combineren. (Foto: Hans Stakelbeek)

De briefwisseling tussen Dap Hartmann en Tim van der Hagen in Delta lees ik altijd goed. De laatste brief van Dap waarin hij voorstelde om hem rector magnificus te maken was dusdanig sterk dat ik op Facebook een positief commentaar gaf. Dit epistel is het gevolg van een mailwisseling hierover tussen mij en de redactie.

Ik betwijfel of het een goed idee is om de functies van rector en collegevoorzitter te verenigen. Toen ik het voorstel las, leek het op een perscommuniqué van Shell of Akzo Nobel. En als ik aandeelhouder zou zijn van de TU Delft N.V. zou dit ongetwijfeld een goed idee zijn. Ik ben echter universitair hoofddocent aan de TU Delft en vertegenwoordig als voorzitter van de vakbonden in het lokaal overleg een partij stakeholders.

'Een goede wetenschapper is ook iemand die goed kijkt naar wat er gebeurt'

Als stakeholder en als vertegenwoordiger van stakeholders vind ik het een heel slecht idee. In mijn rol als voorzitter zit ik regelmatig met de huidige rector aan tafel. Een goede wetenschapper is ook iemand die goed kijkt naar wat er gebeurt. Het experiment Karel Luyben als rector is dan ook zeer leerzaam. Ik ken niemand met zo'n werklust en inzet.

Echter: alle deugden worden in overmaat een zonde, zoals mij vroeger op school is uitgelegd. In dit geval is het grote aantal dossiers niet bevorderlijk voor de kwalitatieve discussie over een individueel dossier. Information overload is nu al een groot probleem. Collegevoorzitter van de TU Delft is een functie met hoge werkdruk, hoewel Tim van der Hagen misschien (en hopelijk voor zijn bloeddruk) iets minder hard werkt dan Karel Luyben.

'Is er aan de TU nog niet gepubliceerde hardware voor mensen ontwikkeld?'

De combinatie van de twee functies lijkt mij onmogelijk, tenzij er aan deze TU nog niet gepubliceerde hardware upgrades voor mensen ontwikkeld zijn. Misschien dat na implantatie van deze upgrades onze eerste cyborg rector/collegevoorzitter aan de slag kan gaan?

Je zou dan kunnen zorgen dat er een derde collegelid bij komt en herverdeling van portfolio's. Er zal echter te veel blijven liggen voor de nieuwe supervoorzitter. Het product van kwaliteit en kwantiteit is een constante, meer dossiers betekent minder aandacht voor een dossier. Zoals alle praktiserende onderwijzers (zoals Dap) in deze organisatie weten, levert een overload aan informatie bij een student geen beter resultaat voor het vak op.

'De voormalige decanen in het huidige cvb missen een praktisch puntje'

Deze praktijkkennis van de onderwijswerkvloer is iets dat de rector zou moeten inbrengen in het college van bestuur (cvb). De voormalige decanen in het huidige cvb missen dat praktisch puntje. De rector is er niet als super manager, maar om de praktijk van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een stem te geven binnen het cvb.

Dus hoewel Dap misschien niet aan alle eisen voldoet voor rector, zijn er genoeg hoogleraren die zowel de problemen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek kennen als de maatschappelijke problemen waar de TU Delft een technische oplossing voor zou moeten bieden.

Ik zal geen kandidaten voordragen, maar wil bepleiten om de fusie van rector en collegevoorzitter weer via 'fissie' te beëindigen. Want als de werklast voor Tim van der Hagen te groot wordt, zal dit de kwaliteit van de processen in onze organisatie verslechteren.

Fred Veer is universitair docent bij de opleiding materiaalwetenschappen en voorzitter van de vakbonden in het overleg met het bestuur van de TU Delft.